Rustikálne

Rustikálne krby

   Pre rustikálny krb je charakteristická bohato zdobená obstavba. Častokrát sa pri tomto type krbu objavujú rôzne drevné a kamenné rímsy, rôzne pieskovcové hlavice, prípadne tehličkové obloženia, ktoré majú ozdobnú funkciu. V dnešnej dobe je tento typ krbov obľúbený v rôznych chatách, prípade v starších rodinných domoch alebo ako výrazný prvok moderného interiéru. Pri takomto type krbu sa častokrát vytvára v spodnej časti pod krbovou vložkou úložný priestor na drevo. Vrchná časť krbu tzv. sopúch je omietnutý bielou krbárskou omietkou. Uvedený sopúch sa zhotovuje z izolačných dosiek Grenaisol, prípadne zo sálavých materiálov napríklad Grenatherm. 

Umiestnenie takéhoto krbu môže byť na rovnej stene, prípadne v rohu miestnosti. Jeho hlavným faktorom pre umiestnenie je poloha komína.