SUPER STYL, s.r.o.

Technickým poradenstvom a montážou kozubov  na kľúč sa venujeme viac než 15 rokov! Ak aj Vy máte záujem patriť medzi stovky našich spokojných klientov budeme veľmi potešení.
O vysokej kvalite a profesionalite Vás radi presvedčíme tým, že ponúkame obhliadku, technické poradenstvo a vypracovanie cenovej kalkulácie úplne ZADARMO! Stačí ak nás iba kontaktujete, dohodneme si presný termín obhliadky  a presvedčíte sa na vlastnej koži.
Okrem toho, že je to našou prácou je to aj naša  vášeň , čoho odrazom je množstvo spokojných domácností v rámci celého Slovenska.  Tim našich pracovníkov sa postará o splnenie Vašich požiadaviek  pri kladení vysokého dôrazu na individuálny prístup, kvalitu a detail.
Štandardnou súčasťou realizácie diel je kompletná dokumentácia ku každému zrealizovanému dielu.
AK HĽADÁTE KVALITU A PROFESIONALITU, STE NA SPRÁVNEJ ADRESE !!!


Technologické možnosti pri stavbe kozubu:

1. Teplovzdušný kozub:
Teplovzdušné kozuby su u naších klientov veľmi populárne. Pri tomto type stavbe ide o kolobeh vzduchu, ktorý prúdi okolo horúcej kozubovej vložky, tá sa umiestňuje do izolačnej obstavby, postavenej zo špeciálného materiálu nato určeného a tým je  Grenaisol. Ohriatý vzduch sa prúdením cez teplovzdušné mriežky dostáva ďalej do interéru. Pre tento druh stavby je charakteristický rýchly tepelný nábeh, ale zároveň po ukončení prikladania aj rýchly pokles teploty celej stavby kozubu. Výhodou je možnosť inštalácie teplovzdušných rozvodou umietnených aj vo vzdialenejších miestnostich od miesta stavby kozubu.
2. Akumulačný kozub:
Akumulačný alebo aj sálavý kozubu, odovzdáva väčšiu časť tepla sálaním do miestnosti cez celú plochu stavby kozubu. Pri stavbe takého druhu sa využívajú akumulačné materiály, alebo iné materiály ktoré majú schopnosť absorbovať teplo celou plochou stavebného materiálu a po jeho ´´nabití´´ odovzdávajú teplo do miestností sálaním. Výhodou kozubu z akumulačných materiálou je menšia spotreba paliva v porovnaní so stavbou z izolačných materiálou. Tento druh stavby sa dá nadimenzovať aj na slabý tepelný výkon, ktorý je vhodný aj do nízkoenergetických domov. V príklade môžeme uviesť, ak budete kúriť v priemere 2 až 3 hodiny, ďalších 5 až 6 hodín budete mať teplo bez potreby ďalšieho dokladania dreva do kozubovej vložky. Akumulačná stavba sa považuje za zdravšiu, nakoľko nedocházda iba k rýchlemu otepľovaniu vzduchu ale postupnému ohrievaniu všetkých predmetov, ktoré su v miestnosti. Sálavé ohrievaním  môžeme prirovnať k slnečnému žiareniu a teda má značný pozitívny vplyv aj na Vaše zdravie.
3. Kombinovaný kozub:
Ako je už z názu príznačné ide o kombináciu a to sálavého tepla a prúdenia  vzduchu. Pri tomto druhu stavby ide o možnosť dvoch režimov vykurovania miestnosti alebo domu.  V režime tzv. teplovzdušnom umožňuje rýchly tepelný nábeh tepla do miestnosti a po uzatvorení teplovzdušných mriežok sa teplo akumuluje do akumulačných materiálou z ktorých potom postupne prepúšťa nabitú energiu , v tomto prípade teplo do miestnosti. Takýto druh stavby je vhodný na občasné ale aj pravidelné kúrenie čo predstavuje jednu z najlepšie zvolených možnosti.
4. Hypokaustový kozub:
V tomto prípade už hovoríme už o náročnejšej stavbe. Nato aby taktýto kozub správne fungoval je nutné prepočítať viacero parametrou a to vyhrievanú plochu. Prierezy komôr, povrchové teploty a iné. V tomto prípade sa teplo odovzdáva výlučne sálaním a výkon celého telesa je pomerne po celú dobu stabilný po dlhý čas. V tomto prípade nieje zvláštnosť ak prikladáme jedenkrát za 12 hodín. Sálavé steny hypokaustového kozubu su ohrievané horúcim vyduchom z komory kozubu, ktorý ďalej cirkuluje v uzatvorenom okruhu dutín vo vonkajšom plášti. Týmto sa zreteľne zlepšuje akumulačná  schopnosť takého kozubu. Tento druh stavba sa častokrát využíva aj ako hlavný zdroj vykurovania nakoľko dokáže vyhrievať aj viacero podlaží súčastne.
5. S teplovodným výmenníkom:
V tomto prípade ide o odovzdanie časti tepla cca 30-70% do vody z celkového výkonu cez teplovodný výmenník do okruhu centrálneho vykurovania a to buď systémom radiátorov alebo podlahovým systémom. V tom istom čase zároveň vykurujú aj miestnosť v ktorej je kozub postavený. Tento typ kozubu sa využíva prevažne na primárny spôsob vykurovania domu, nakoľko je aj technicky najnaročnejší. Nutnosťou je jeho spojenie s akumulačnou nádržou v ktorom sa uchovavajú prebytky tepla. Výhodou je však komfort vysokej akumulačnej schopnosti vody v zásobníku a dobrej regulácie vykurovania.

Vizualizácie

 • vizualiczacie-superstyl-01
 • vizualiczacie-superstyl-011
 • vizualiczacie-superstyl-012
 • vizualiczacie-superstyl-013
 • vizualiczacie-superstyl-014
 • vizualiczacie-superstyl-015
 • vizualiczacie-superstyl-016
 • vizualiczacie-superstyl-017
 • vizualiczacie-superstyl-018
 • vizualiczacie-superstyl-019
 • vizualiczacie-superstyl-02
 • vizualiczacie-superstyl-020
 • vizualiczacie-superstyl-021
 • vizualiczacie-superstyl-022
 • vizualiczacie-superstyl-023
 • vizualiczacie-superstyl-024
 • vizualiczacie-superstyl-025
 • vizualiczacie-superstyl-026
 • vizualiczacie-superstyl-027
 • vizualiczacie-superstyl-028
 • vizualiczacie-superstyl-029
 • vizualiczacie-superstyl-03
 • vizualiczacie-superstyl-030
 • vizualiczacie-superstyl-031
 • vizualiczacie-superstyl-032
 • vizualiczacie-superstyl-033
 • vizualiczacie-superstyl-034
 • vizualiczacie-superstyl-04
 • vizualiczacie-superstyl-05
 • vizualiczacie-superstyl-06
 • vizualiczacie-superstyl-07
 • vizualiczacie-superstyl-08
 • vizualiczacie-superstyl-09